ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19     

 

มรภ.เพชรบุรีสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและนักศึกษา นำจิตอาสาเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19     

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จิตอาสา สมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดเชียงราย สำนักงานใหญ่ ในการเข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารนิวัติสโมสร (อาคาร 25) ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เปิดให้บริการในส่วนของร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนประชาชนจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

         สำหรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเจ้าหน้าที่จิตอาสาดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง เพื่อให้ยาฆ่าเชื้อที่ฉีดพ่นได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่อาคารต่างๆ และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะฉีดพ่นให้ครบทุกจุด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา

         ในส่วนของนักศึกษาหอพักทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ทำการตรวจคัดกรองนักศึกษาในเบื้องต้น หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะมีการสังเกตอาการพร้อมซักถามถึงการเดินทางว่าได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ แต่ทั้งนี้การคัดกรองไม่พบนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด

         สำหรับหอพักนักศึกษา ได้มีมาตรการในการป้องกันในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 6 โดยห้ามไม่ให้นักศึกษาเดินทางออกนอกมหาวิทยาลัยฯ และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนมีการทำความสะอาดหอพักด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ในบริเวณจุดสี่ยงทุกวัน เช่น ราวบันได ลิฟต์ ลูกบิดประตู ที่จับประตู และพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กลุ่มนักศึกษาหอพักห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี