มรภ.เพชรบุรี มอบตู้อบฆ่าเชื้อและหน้ากากป้องกันใบหน้า

มรภ.เพชรบุรี เดินหน้าสนับสนุนสถานพยาบาล มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV-C 15 และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

         วันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV-C 15 ขนาดเล็ก (UV-C Lamp) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อส่งมอบต่อให้แก่แพทย์ พยาบาล นำไปใช้ในภารกิจต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

 

         ด้านนายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องพบกับผู้ป่วยหลากหลายประเภท สำหรับตู้อบฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV-C 15 ที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทางโรงพยาบาลหัวหินจะนำไปใช้ที่ห้องไอซียู ในส่วนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดทรัพยากรทางการแพทย์ แม้ว่าทางโรงพยาบาลหัวหินจะมีการเตรียมแผนสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้แล้วก็ตาม

            ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามาขอรับการสนับสนุน หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลอดจนกลุ่ม อสม. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อตรวจสุขภาพและให้ข้อมูลในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี