ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 : E-service

สถิติขอใช้รถปีมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี

สถิติผู้รับบริการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (PBRU – EDOC) ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี

สถิติการใช้บริการปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบ link