พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

Live #พี่อ้อยพี่ฉอดOnZoom  กับน้องๆ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

ในประเด็นความรักและอีกหลากหลายเรื่องราว