มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดย UI Green Metric World University Rankings

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
– อันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
– อันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
– อันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
– อันดับที่ 196 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
จัดอันดับโดย UI Green Metric World University Rankings

#ข่าวสื่อสารองค์กร

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน