โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

PBRU Culinary&Bistro

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 10:30 น. ถึง 19:30 น.

โทรสั่งอาหาร-สำรองที่นั่ง
032 708 647
097 012 1693
อาคาร 27 อาคารปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน