โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

          สถาบันวิจัยฯขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวดสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งเป็นแนวทางในใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน 

กฏกติกา
          1. เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่จำกัด เพศ อายุ สังกัด และสายงาน (ได้ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) 
         
2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google form ตาม QR code
         
3. โพสภาพสวมผ้าไทยทุกวันศุกร์ (ไม่ว่าจะเป็นผ้าไทย ผ้าลายไทย ผ้าประจำถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ) ลง Facebook พร้อมแท็ก #สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ โพสได้ไม่จำกัดจำนวนรูป 

เกณฑ์การตัดสิน
          ชุดที่สวมใส่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย​​​​
          ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของการแต่งกายชุดผ้าไทย  ​​​​​
          ความสม่ำเสมอในการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์​​​
          ​- ชุดผ้าไทยมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ​​​​​
         
สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้
​​​​​

รางวัล
         
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท
         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2000 บาท
         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท
         
รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล​​​ รางวัลละ 500 บาท 

 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
          วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ 
          1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ  ถือเป็นที่สิ้นสุด (คณะกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทย ตัวแทนบุคลากรจากสังกัดต่างๆในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 1 ท่าน) 
         
​​2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวที งานเลี้ยงปีใหม่ 2564 “หรรษาคิมหันต์  สุขสันต์วันปีใหม่ไทย