ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี “May Series 2021”

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum 2021, Healthcare Technology Summit 2021, AI & IoT Summit, Smart City Summit 2021 และ SME Smart Manufacturing 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com/

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน