ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ม.1 ม.4 (ทั่วไป)

1. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป)

 

             2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ประเภทเรียนดี ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 50) ตลอดปีการศึกษา 2564

             3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

*** นักเรียนที่สมัครทั้งประเภททุน และประเภททั่วไป ที่สมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศนี้ ขอให้โทรติดต่อโรงเรียนภายในวันนี้ครับ***

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน