ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านทางช่องทาง Facebook Live: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.facebook.com/PbruOfficial/ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันอังคาร ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.