แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ราชภัฏ "โพลล์" เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย…

กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ !!

แชร์ต่อให้ทุกคนที่คุณรัก ตอบแบบสอบถาม เพราะเสียงของพวกเขาก็มีค่าเช่นกัน

สำรวจวันที่ 24-28 มีนาคม 2564    คลิกตอบแบบสอบถามด้านล่าง!!

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMTAwMTA%3D&fbclid=IwAR3Cbq2kuUd98w6nIM1E7kP4Ql3cLSRYh42K0LhlfqSyrzX8bXFViiYqtzE