ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด PBRU Ambassador 2020 ทูตกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด PBRU Ambassador 2020 ทูตกิจกรรม

 

รางวัลชนะเลิศ
     PB13 นายอาทิตย์ แซ่โง้ว
     PB6 นางสาววันดา แคร์รี่ ดาห์มันน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     PB9 นายธนาธร กุชนันท์
     PB4 นางสาวศลิษา เอิบอิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
     PB3 นายพลชัย ดอกไม้
     PB2 นางสาวปภาวี จันทรวรรณ์

รางวัล Popular vote
     PB20 นางสาวสุกัญญา โฉมงาม

Mr.Smart PBRU Ambassador 2021 (ฝ่ายชาย)
     PB9 นายธนาธร กุชนันท์

Miss.Smart PBRU Ambassador 2021 (ฝ่ายหญิง)
     PB24 นางสาวจุฑามาศ วิเศษรัตน์