ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด PBRU Ambassador 2020 ทูตกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด PBRU Ambassador 2020 ทูตกิจกรรม

 

รางวัลชนะเลิศ
     PB13 นายอาทิตย์ แซ่โง้ว
     PB6 นางสาววันดา แคร์รี่ ดาห์มันน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     PB9 นายธนาธร กุชนันท์
     PB4 นางสาวศลิษา เอิบอิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
     PB3 นายพลชัย ดอกไม้
     PB2 นางสาวปภาวี จันทรวรรณ์

รางวัล Popular vote
     PB20 นางสาวสุกัญญา โฉมงาม

Mr.Smart PBRU Ambassador 2021 (ฝ่ายชาย)
     PB9 นายธนาธร กุชนันท์

Miss.Smart PBRU Ambassador 2021 (ฝ่ายหญิง)
     PB24 นางสาวจุฑามาศ วิเศษรัตน์

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน