ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ

คลิก สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการฯ
(รับสมัครตั้ง 17 – 31 พฤษภาคม 2564)

เว็บไซต์ลงคะแนน

640517election_for_academic_council_committee_from_administrator_or_full-time_faculty_members