ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาวิชา จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เว็บไซต์ลงคะแนน

640602-list_candidates_academic_council