ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

       ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดและกำหนดการดำเนินงานสอบคัดเลือกตามประกาศแนบมานี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือคุณวุฒิ ช่างไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมไฟฟ้า / เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) / วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://drive.google.com/file/d/11HkpWgy74I_2sUS2UYO7MLw_6Wp59FqB/view