ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2565

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ปี 2565 ในวันที่ 24 เมษายน 2565 เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที 2 ระดับ ได้แก่

          ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

          ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2565

          สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่ : https://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php

          ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

          โดยมีอัตราค่าสมัครสอบดังนี้

         

          สอบในวันที่ 24 เมษายน 2565

          ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ/ขั้นตอนการสมัครอ่านเพิ่มเติมที่: https://www.career4future.com/itpe/

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล