มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาเรียนดี / ความสามารถพิเศษ (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาเรียนดี / ความสามารถพิเศษ (Portfolio)

วันนี้ – 15 ธ.ค. 62
สมัครและลงทะเบียนที่ http://admission.pbru.ac.th/

#เรียนรู้แบบมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#pbruuniversity