ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แนวปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แนวปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แนวปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ชำระเงิน ค่าปฐมนิเทศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

#ข่าวจากงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา