แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ระบบใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ที่   https://reg.pbru.ac.th/register