มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อชำระเงิน !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ปรับปรุงช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อชำระเงิน


โดยสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังนี้

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุ
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
3. ชำระผ่าน QR CODE ได้ทุกแอปธนาคารบนมือถือ  (บริการใหม่ !!)
4. ชำระที่มหาวิทยาลัยฯ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

 

>>> ยกเว้นการสมัครเรียนของนศ.ใหม่ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ให้ดำเนินการชำระเงินที่งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ชั้น 2 เท่านั้น !!