ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสมัครแข่งขัน “Sport Metaverse Challenge#1 : ค้นหาไอเดียพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผ่านโลกเสมือนจริง”

          ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสมัครแข่งขัน “Sport Metaverse Challenge#1 : ค้นหาไอเดียพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผ่านโลกเสมือนจริง” เป็นการค้นหาไอเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาประเภทบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นไอเดียการแก้ปัญหา หรือ ไอเดียขจัดอุปสรรคในการเล่นกีฬา หรือ การฝึกซ้อม หรือ ไอเดียที่สร้างประโยชน์ให้นักกีฬา ฯลฯ “

          * การส่งไอเดียเข้าแข่งขันรอบแรกนี้ แนะนำให้น้องๆเน้นไอเดีย ให้เห็นจุดเด่นของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ก่อน-หลัง เพื่อแก้โจทย์ปัญหา (pain points) หรือ เพิ่มประโยชน์ให้นักกีฬา

Sport Metaverse Challenge#1 : ค้นหาไอเดียพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผ่านโลกเสมือนจริง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและดูรายละเอียดได้ที่ Sport Metaverse Challenge #1 | Facebook

หรือดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง LINE@ : @sportmetaverse (สแกน QR Code ในภาพข้างบน)