มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)

โดย: UI Green Metric
👉อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
👉อันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
👉อันดับที่ 187 ของโลก