ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ

คลิก สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการฯ
(รับสมัครตั้ง 9 – 16 สิงหาคม 2565)

 

ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิชาการฯ