ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศขายดอกไม้