ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปี 2565 และการให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน

แผนผังสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปี 2565 และการให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน


            แผนผังสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปี 2565 และการให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน

 

แผนผังสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ปี 2565

แผนผังสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ปี 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีฯ
โทร. 034 109300 (มรภ.นครปฐม)

ในวันรับจริงขอให้บัณฑิตไปถึงสถานที่จัดงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากบัณฑิตต้องตรวจ ATK ภายในงานก่อนเข้ารวมแถว

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

 

 

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/