ประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถสำหรับบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เข้าร่วมยินดีกับบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถสำหรับบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เข้าร่วมยินดีกับบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


          ประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถสำหรับบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เข้าร่วมยินดีกับบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จุดรับ-ส่งบัณฑิต และญาติ ผู้รับประราชทานปริญญาบัตร สภ.เมืองนครปฐม รวมพื้นที่จอด 4,500 คัน

ประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถสำหรับบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เข้าร่วมยินดีกับบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

#ข้อมูลจาก facebook Marisa Sujittavanich

 


 

การเตรียมตัวและการแต่งกายของบัณฑิตใหม่ ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/