รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


        รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
– ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรม
– ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ☎ 032-708610

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร