การเดินรถและจุดจอดรถภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565

การเดินรถและจุดจอดรถภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ในช่วงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/