ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ

คลิก สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการฯ
(รับสมัครตั้ง 25 – 30 สิงหาคม 2565)