พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม