ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา


          ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนเปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อใช้สำหรับ ลงทะเบียน ตรวจสอบเกรด และอื่นๆ ได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/register

          นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯได้ ให้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา หรือ inbox message แจ้งรายละเอียดได้ที่เพจ https://www.facebook.com/DTCPBRU/