ขอให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งรูปถ่าย

ขอให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งรูปถ่าย


          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บัดนี้ทางบริษัท ที่ดำเนินการถ่ายภาพหมู่ จะดำเนินการจัดส่งรูปภาพ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

ขอให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดำเนินการดังนี้

          1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (ตามไฟล์แนบ“บัณฑิตที่จัดส่งรูป”) ที่ทางร้านจะจัดส่งรูปถ่ายให้ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1JoX9huxBg3F_qSdM4qGC8dfmn48sBNk2/view

          2.บัณฑิตที่มีรายชื่อ(ตามไฟล์แนบ”บัณฑิตที่ไม่มีชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง”) เนื่องจากทางร้านไม่มีชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ไฟล์แนบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1hVtojNGH4hxKAiLxBVyaNe6x7AuGC4gV/view

          ดังนั้นขอให้บัณฑิตที่มีรายชื่อเข้าไปกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkL5S5l3QnGw2z8UGG7MtW_dgdOb6R2w6TA3fj5fRGA17TQ/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณบัณฑิต ตั้งพระกิตติคุณ
บริษัท บัณฑิตศิลป์ จำกัด
โทร 089-9993000