มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 222 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 222 ทุน

สมัครและลงทะเบียนที่ http://admission.pbru.ac.th/

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/3816