ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

   DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565