เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้งาน PBRU Smart app

เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้งาน PBRU Smart app

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart” ให้เป็น One Stop Service
– ข่าวสาร
– ตารางเรียน/กิจกรรม
– เชื่อมต่อกับ Apple’s Health app เพื่อนับจำนวนก้าวและระยะทาง
– แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
– Virtual Card (บัตรนักศึกษา และบัตรบุคลากร)
– ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่

          แอพพลิเคชั่น PBRU SMART
– Class Attendance : เช็คชื่อในคลาสเรียน
– Vote : ใช้ลงคะแนนเสียงออนไลน์
– News & Event : ใช้อัปเดตข่าวสาร
– QR Payment : ใช้จ่ายในโรงอาหาร
– Challenge : ร่วมภารกิจ สุขภาพดีมีพอยท์
– Points : ใช้แลกสิทธิมากมาย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในชื่อ “PBRU Smart”

 

Download app