มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี คว้าอันดับที่ 2 Google Scholar และ อันดับที่ 9 Webometrics Ranking Web of Universities July 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี คว้าอันดับที่ 2 Google Scholar และ อันดับที่ 9 Webometrics Ranking Web of Universities July 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี คว้าอันดับที่ 2 Google Scholar และ อันดับที่ 9 Webometrics Ranking Web of Universities July 2023

            จากการรายงานการจัดอันดับ“Webometrics Ranking of World Universities” หรือ “Ranking Web of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ในสังกัดของ CSIC ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งประเทศสเปน มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 31,000 แห่ง จากกว่า 200 ประเทศ โดยเริ่มจัดอันดับในปี 2547 ปัจจุบันจัดอันดับเป็นปีที่ 20 และจะมีรายงานการจัดอันดับประมาณเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ของทุกปี มีตัวชี้วัดในการจัดอันดับ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

        1) Impact น้ำหนัก 50 % เนื้อหาเว็บ วัดจากจำนวนเครือข่ายภายนอกที่เชื่อมโยงมายังเว็บของสถาบัน แหล่งที่มา จาก Ahrefs Majestic

        2) Openness น้ำหนัก 10 % นักวิจัยที่มีการอ้างอิง วัดจากการอ้างอิงจากผู้เขียน 210 อันดับแรก แหล่งที่มา จาก Google Scholar Profiles

        3) Excellence น้ำหนัก 40 % เอกสารอ้างอิง วัดจากจำนวนบทความในกลุ่ม 10% แรกที่อ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา แหล่งที่มาจาก Scimago

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี คว้าอันดับที่ 9 ในรอบการจัดอันดับเดือนกรกฎาคม 2566 (Edition 2023.2.1) ที่ผ่านมา จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง อันดับที่ 48 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,804 ของมหาวิทยาลัยโลก และมีผลการจัดอันดับ 10 อันดับจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

        อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อันดับที่ 16 ของประเทศไทย อันดับที่ 1,738 ของมหาวิทยาลัยโลก 1737)

        อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อันดับที่ 33 ของประเทศไทย อันดับที่ 3,818 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อันดับที่ 34 ของประเทศไทย อันดับที่ 3,856 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อันดับที่ 40 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,243 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อันดับที่ 43 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,582 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อันดับที่ 45 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,687 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อันดับที่ 46 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,582 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อันดับที่ 47 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,803 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อันดับที่ 48 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,804 ของมหาวิทยาลัยโลก)

        อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อันดับที่ 51 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,904 ของมหาวิทยาลัยโลก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับที่ 2 ที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุด ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (11 มหาวิทยาลัย) อันดับที่ 29 ของประเทศ (52 มหาวิทยาลัย) อันดับที่ 3,725 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (5,514 มหาวิทยาลัย) จาก Webometric.info ประกาศผลการจัดอันดับ Google Scholar รอบเดือนกรกฎาคม 2566 (July 2023 Version 16.2). อ้างอิงจาก https://webometrics.info/en/transparent ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 และมีผลการจัด 5 อันดับ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อันดับที่ 23 ของประเทศไทย)

        2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อันดับที่ 29 ของประเทศไทย)

        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อันดับที่ 32 ของประเทศไทย)

        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อันดับที่ 37 ของประเทศไทย)

        5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อันดับที่ 40 ของประเทศไทย)

ที่มาของการจัดอันดับ :  https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand