รับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นราชภัฎเพชรบุรี ประจำปี 2566

          สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าราชภัฎเพชรบุรี เปิดรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นราชภัฎเพชรบุรี ประจำปี 2566

🔹 รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

🔹 พิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2567

🔹 ประกาศผล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

🔹 พิธีเชิดชูเกียรติในวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 032 708 694 หรือ เพจ ศิษย์เก่า ราชภัฏเพชรบุรี