ศูนย์บริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี

🩺🩺ศูนย์บริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี!!!
🩸🩸ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ณ ชั้น 1 อาคารนิวัติสโมสร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบถามโทร. 032-708693

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี