ชมรมถันยรักษ์เจ๋ง!!! คว้ารางวัลโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม”

ชมรมถันยรักษ์เจ๋ง!!! คว้า 2 รางวัล จากการประกวด
"สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล ประธานชมรมถันยรักษ์  ในการแข่งขันโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 14 ทีม

          สำหรับผลการแข่งขันชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” และรางวัลสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ เข้ารับถ้วยรางวัลจากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          โครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” จัดขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และทรูปลูกปัญญา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม ผ่านกิจกรรมรณรงค์สื่อสารของนักศึกษาจากชมรมถันยรักษ์ ซึ่งครอบคลุมการให้ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี