กิจกรรมเขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเขียนเรซูเม่ให้ปัง .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566

📢“เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566”
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 หรือสูงกว่านั้น เข้าร่วมกิจกรรมเขียนเรซูเม่ให้ปัง .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล สำหรับการแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
#อย่าลืมนำสมุดกิจกรรมหรือบัตรนักศึกษามาด้วยเพื่อบันทึกกิจกรรม