รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

📌รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567
📅 ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567
📣 สามารถขอรับใบสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ได้ที่ สภานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา
หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่
https://dsd.pbru.ac.th/index.php/download-category/form/
⭕ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา
https://dsd.pbru.ac.th
💚อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://dsd.pbru.ac.th/index.php/std-ds-67/