เทศน์มหาชาติเมืองเพชรกัณฑ์กุมาร

เทศน์มหาชาติเมืองเพชรกัณฑ์กุมาร

เทศน์มหาชาติเมืองเพชรกัณฑ์กุมาร  จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่3 (วิชาคติชนวิทยา)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ชั้น1 อาคาร33 สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย