เชฟส์เทเบิ้ล ณ พระนครคีรี

เชฟส์เทเบิ้ล  ณ พระนครคีรี “พริบพรี ที่พอเพียง…พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์มรดกโลก”
         วันที่ 23 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย นำโดยอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเชฟส์เทเบิ้ล  ณ พระนครคีรี ภายใต้ธีม “พริบพรี ที่พอเพียง…พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์มรดกโลก” ณ โรงโขน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี โดยมีเชฟเปียว นายนริศ อรุณพงษ์ เชฟประจำห้องอาหารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นผู้รังสรรค์เมนู รวม 10 เมนู ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขณะที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบุรี

         สำหรับการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชฟส์เทเบิ้ล  ณ พระนครคีรี นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หลังจากที่ได้มีการศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ทำให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตนเอง สร้างทักษะและความรู้ก่อนออกไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี