สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร
“ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566”

       

           อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566” จากนายวีระ โรจน์พจนรันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี