คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

      วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย 

     โอกาสนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา Cleaning Day บริเวณอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี