ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เเจ้งปิดปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย EDUROAM

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เเจ้งปิดปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย EDUROAM

        วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 67 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการปิดปรับปรุง เครือข่าย(WIFI) EDUROAM จึงขอให้ผู้ใช้บริการ ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SSID PBRU-5G

           เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเเละเมื่อทำการปรับปรุงเรียบร้อยเเล้ว ศูนย์ฯ จะดำเนินการเเจ้งผู้ใช้บริการต่อไป


                                                                                     ขออภัยในความไม่สะดวก
                                                                                     ณ วันที่ 18-4-67