ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย EDUROAM

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย EDUROAM

      ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เเจ้งดำเนินการปิดปรับปรุงเครือข่าย(WIFI)EDUROAM ในวันที่ 19 เมษายน 67 ไว้นั้น ขณะนี้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย(WIFI) EDUROAM ได้ตามปกติด้วยระบบปฎิบัติการต่างๆดังนี้ Windows, Apple (Mac Os),IOS (iPhone, iPad),Android

 

ขอบคุณครับ
ณ วันที่ 19-4-67