ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่องเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตตามปกติเเล้ว

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
เรื่องเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตตามปกติเเล้ว

                                               ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
                     ดำเนินการปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) อาคาร 3

         ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งส่งผลให้พื้นที่บางส่วนไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ นั้น
        ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานได้ตามปกติ
                                                                  ขอบคุณครับ
                                                                   29-4-67