แจ้งคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แจ้งคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สัมมนา "การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

        สัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
🔹ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2567
🔸ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี