มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรีเปิดโอกาสให้ท่านกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง กับโครงการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรีเปิดโอกาสให้ท่านกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง กับโครงการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

              ข่าวดีสำหรับผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรีแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
                                                                      
            มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรีเปิดโอกาสให้ท่านกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง กับโครงการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเพื่อให้สำเร็จการศึกษาผู้ที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. นี้   ผ่านลิงก์: bit.ly/44kQNs0

        โครงการนี้ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
📚การศึกษาแบบยืดหยุ่น
📚Upskill & Reskill
📚เทียบโอนหน่วยกิต
📚สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
—————
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร.0 3270 8607

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี